• Pracujesz w photoshopie i zajmujesz się rysowaniem?
  • Nie wiesz jak skalować elementy?
  • Zastanawiasz się jak rysować proste linie bez narzędzia „linie”?
  • Chcesz wiedzieć jak kopiować kolory?

1. Jak skalować i zmieniać wielkość?

Kombinacja klawiszy (ctrl) + (t) [cmd + t na MacOS]. Czyli skrót w photoshopie nazywany jako „skala”. Pozwala Ci na zmniejszanie, zwiększanie oraz przesuwanie elementów zaznaczonej warstwy. Niezwykle przydatne w przypadku szkicowania kompozycji, gdzie możemy bardzo szybko i swobodnie zmieniać rozmiary dowolnego elementu na Twojej pracy. Może to być zwiększanie lasu, który narysowałeś w tle albo zmianę proporcji Twojej postaci.

Jak używać skalowania?

Możesz zaznaczyć element do przekształcenia na dwa sposoby:
1. Zaznacz dowolną warstwę i kliknij kombinację klawiszy (ctrl) + (t).

Skalowanie z zaznaczeniem całej warstwy2. Zaznacz narzędziem lasso obszar na warstwie i kliknij kombinację klawiszy (ctrl) + (t).

Skalowanie z użyciem narzędzia lassoDodatkowa opcja – aby skalować, chwyć wierzchołek lub krawędź zaznaczonego obszaru.

Jak używać skalowania w praktyceDodatkowa opcja – zmiana proporcji
Trzymając klawisz (shift) podczas przekształcania możesz zmieniać proporcję zaznaczonego obiektu.

Skalowanie obrazu z klawiszem (shift)

Jak zakończyć lub anulować?
– Potwierdź przekształcenie klawiszem (enter)
– Anuluj wciskając klawisz (escape)

2. Jak rysować proste linie?

Klawisz (shift) – bardzo przydatny skrót w photoshopie pozwalający na rysowanie prostych linii za pomocą pędzli. Pomocny przy rysowaniu foremnych kształtów (np. wszelkie budynki), jak również przy wyznaczaniu linii perspektywy. Zamiast rysowania po kilka razy linii możemy dwoma kliknięciami poprowadzić idealnie prostą linię pomiędzy naszymi punktami zbiegu perspektywy.

Jak rysować proste linie z klawiszem (shift)?

Możesz rysować proste linie na dwa sposoby:
1. Podczas rysowania narzędziem pędzla (b) wciśnij (shift) aby zacząć rysować prostą linię. W tym wariancie może to być jedynie pionowa lub pozioma linia.

Rysowanie poziomych i pionowych linii z klawiszem (shift)2. Narysuj w dowolnym miejscu „kropkę” wciśnij (shift) i narysuj drugą „kropkę” aby połączyć te dwa punkty prostą linią. W tym wariancie możemy rysować linie pod dowolnym kątem.

Rysowanie prostych linii pod różnymi kątami z klawiszem (shift)Wskazówka: pamiętaj, aby puścić (shift) po narysowaniu linii i nie trzymać go przy rysowaniu kolejnej początkowej „kropki”. W przeciwnym razie wszystkie linie będą się ze sobą łączyć tak jak na poniższym gifie.

Rysowanie prostych linii bez puszczania klawiszu (shift)

3. Proste kopiowanie koloru

Klawisz (i) – Czyli najbardziej podstawowy skrót w photoshopie, którego używam podczas rysowania i kolorowania. Pozwala na przełączanie się pomiędzy używanym narzędziem (np. pędzlem) na tzw. próbnik koloru, czyli opcję, która kopiuje dany kolor do naszego schowka.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kolorowaniu w photoshopie. Sprawdź
wpis
Jak kolorować w photoshopie?

Jak używać kopiowania koloru?
W czasie rysowania np. narzędziem pędzla (b) wciśnij klawisz (i) aby zmienić narzędzie na próbnik, a następnie kliknij na interesujący Cię kolor. Próbka koloru zostanie skopiowana z widocznego koloru, bez względu na to na której warstwie operujesz.

Klawisz (i)- czyli kopiowanie koloruDodatkowo opcja – przełączanie pomiędzy kolorami
W naszym schowku kolorów możemy przechowywać dwa kolory w jednym momencie. Są one widoczne w dolnym lewym rogu (dwa kolorowe kwadraty). Aby przełączać się pomiędzy nimi wystarczy nacisnąć klawisz (x).

Klawisz (x) – przełączanie pomiędzy dwoma zachowanymi koloramiDodatkowa opcja – resetowanie kolorów
Dwa domyślne zachowane kolory w schowku to czarny i biały, aby powrócić do tych kolorów wystarczy nacisnąć klawisz (d). Wygodna opcja, jeżeli szybko potrzebujesz użyć jednego z nich.

Klawisz (d) – Szybki powrót do koloru czarnego i białego

4. Jak rysować tylko na jednej warstwie?

Kombinacja klawiszy (ctrl) [cmd na MacOS] + kliknięcie na miniaturkę warstwy. Pozwala na zaznaczenie wszystkich pikseli znajdujących się na danej warstwie, tak jakbyśmy je obrysowali narzędziem lasso. Bardzo przydatna opcja, gdy potrzebujemy np. rozjaśnić krawędzie tylko jednej warstwy.

Jak używać zaznaczania?
Przytrzymaj klawisz (ctrl) [cmd na MacOS] i kliknij lewym przyciskiem myszy w miniaturkę warstwy widoczną na panelu „Warstwy”. Po zaznaczeniu będziesz mógł wykonywać operacje tylko w zaznaczonym obszarze.
Wskazówka: pamiętaj, że opcja ta nie zadziała gdy klikniesz w nazwę warstwy i jak również nie zadziała na grupie warstw.

Skróty w photoshopie - jak zaznaczać warstwę przy pomocy przycisku ctrl
Kombinacja (ctrl) + klikniecie w miniaturkę warstwy – czyli zaznaczanie warstwy

Jak zakończyć lub anulować akcję?
Naciśnij kombinację klawiszy (ctrl) + (d) [cmd + d na MacOS] aby wyłączyć zaznaczenie.

Wskazówka: gdy podczas pracowania nad plikiem nagle nie możesz niczego narysować, a masz zaznaczoną odpowiednią warstwę i ustawienia pędzla są dobre, spróbuj nacisnąć kombinację (ctrl) + (d). Możliwe, że przypadkiem zaznaczyłeś warstwę z kilkoma pikselami, których nie widzisz, a blokują Ci one wykonywanie innych operacji.